Skolornas historik i Sverige

Skolornas historik

Den första formen av skolor som anlades i Sverige var klosterskolorna eller skola i kyrkbyggnader. Skåne fick de allra första skolorna, även om Skåne tillhörde Danmark på den tiden, och den första skolan började i Lunds domkyrka år 1086.

Den första stadsskolan grundades år 1225 i Visby i Sankt Jakobskyrkan. Lärare i stadsskolor utsågs direkt eller indirekt av påvens utsända. År 1237 kom den första klosterskolan till Sigtuna och anlades av dominikaner munkarna.

Utbildning i skrån

Utbildning i skrån

På 1400-talet började borgarna i städerna överta stadsskolorna efter en hård kamp mot kyrkan eftersom de ville sköta undervisningen av deras barn själva. I stadsskolorna utbildades borgarnas barn i räkning, skrivning och läsning. Dessutom kristendom för att blidka kyrkan och latin för att kunna kommunicera samband med affärer med utlandet. Skråväsendet i städerna hade egna skolor i form av ett lärlingssystem, med mästare, gesäller och lärlingar.

Skolor och universitet

Uppsala universitet startades redan år 1477 men var marginaliserad och först på 1600-talet blev det ett riktigt Universitet med framstående utbildning. Sverige fick sin första nationella skollag år 1571 och den var då en del av kyrkoordningen. År 1623 grundlades Sveriges första gymnasium i Västerås av Johannes Rudbeckius.

Folkskolan beslutade riksdagen om 1842 vilken innebär alla Sveriges socknar och församlingar i skulle iordningsställa skolor inom 5 år och anställa lärare till dessa.


Mer fakta om skolan

Här kan du hitta mycket mer intressant information och fakta om skolan men också en del roligt och lustigt om skolan.Meny - School
Till förstasidan på www.school.seHögst upp på sidan om skolorLängst ned på sidan om schools
In SwedishIn EnglishHistorikNyheter