Pedagogik vid dagis & förskolor

Pedagogik vid Dagis

De allra flesta förskolorna är kommunala dagis men liknande pedagogik. Dessa dagis fungerar mycket bra för de flesta barn och vuxna men ibland vill de vuxna ha någon speciell pedagogik.

Förskolan i Sverige har en läroplan som definierar vilka mål som barnen ska försöka uppnå, men det är inte definierat vilka metoderna eller vilken pedagogik som ska dagiset ska följa. De vanligaste pedagogikerna på dagis är:

  • Montessori
  • Waldorf
  • Reggio Emilia
  • Fröbel

Montessori-Dagis

Montessori är en pedagogik som utvecklades i början av 1900-talet av Maria Montessori. På ett Montessoridagis får barnen utvecklas själv i sin egen takt och då följer barnet vissa utvecklingsstadier, vilket inom den pedagogiska riktningen anses ske om barnen får arbeta Förskolelärarna på ett Montesoridagis observerar barnen och ger dem handledning vid behov.

Waldorf-Dagis

Waldorf är en pedagogik, som även kallas Steinerpedagogik, vilken baseras i en antroposofisk syn på utvecklingen Waldorfpedagogik utvecklades av Rudolf Steiner under tidigt 1900-tal. På ett Waldorfdagis läggs lika värden i den viljemässiga och känslomässiga utvecklingen av barnet som i den tankemässiga utvecklingen.

Inom Waldorf är också ambitionen ha en sammahållande utveckling under hela skolgången, från dagis ända upp till 12:e skolåret.

Reggio Emilia-Dagis

Lediga platser vid Dagis

Reggio Emilia är en pedagogik, som utvecklades på 1960-talet i den Italienska staden Reggio Emilia. Ett Reggio Emilia-dagis baseras pedagogiken på lyssnande, lärande, dokumentation och reflektion.

Målet på ett Reggio Emilia-dagis är att utveckla ett barns fulla register av uttryckssätt och uttrycksmöjligheter.

Fröbel-Dagis

Fröbel var en tysk pedagog som dog på mitten 1852 och är dagisets fader i och med att han skapade Kindergarten, barnträdgårdar. Fröbelpedagogiken har ett harmoniskt synsätt på lärandet och ett barns utveckling.

Fröbels Kindergarten, stod som föreblid för dagis över hela världen och även för dagis i Sverige.


Mer fakta om skolan

Här kan du hitta mycket mer intressant information och fakta om skolan men också en del roligt och lustigt om skolan.Meny - School
Till förstasidan på www.school.seHögst upp på sidan om skolorLängst ned på sidan om schools
In SwedishIn EnglishHistorikNyheter